LovActive wspiera edukację najmłodszych

LovActive wspiera lokalne inicjatywy społeczne i angażuje się w pomoc. Jest mi bardzo miło ogłosić, że przekazałam bony (vouchery podarunkowe) na moje usługi (masaż sportowy, masaż leczniczy, kinesiotaping, trening personalny, zajęcia Pilates) z przeznaczeniem na licytację dla Przedszkola Nr 7 w Ustroniu do której uczęszczają nasze dzieci. Bony zostały wylicytowane podczas imprezy integracyjnej pt. “Rodzinny Festyn Rodzinny”, na której były pozyskiwane fundusze na zakup ciekawych pomocy dydaktycznych (również służących do rozwoju sprawności fizycznej), dodatkowych zajęć (np. na temat zdrowego żywienia), wyjazdów edukacyjnych i szeroko pojęty rozwój edukacji dla najmłodszego pokolenia. Sądzę, że bardzo ważne jest wspieranie inicjatyw prospołecznych w myśl zasady pro publico bono.

Podziękowanie dla firmy LovActive za wsparcie festynu, który był organizowany w Przedszkolu Nr 7 w Ustroniu.

Dlaczego warto to robić?

Edukacja i rozwój dzieci

Przedszkola odgrywają kluczową rolę w edukacji i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci w tym wieku szybko rozwijają się fizycznie, emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Przedszkola zapewniają im odpowiednie środowisko do nauki i rozwijania umiejętności, takich jak czytanie, pisanie, liczenie, zdolności społeczne i komunikacyjne. Poprzez wspieranie przedszkoli wspieramy zdrowy rozwój dzieci i dajemy im solidne podstawy do dalszego życia.

Społeczność lokalna

Przedszkola są często kluczowym elementem lokalnej społeczności. Wspierając je, wspieramy także rozwój lokalnej społeczności. Przedszkola mogą być miejscem spotkań dla rodziców i opiekunów, gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami i współpracować w różnych inicjatywach. Przedszkola mogą również pełnić rolę centrum społecznego, organizując różne wydarzenia i programy dla lokalnej społeczności. Wspierając przedszkola, przyczyniamy się do budowania silniejszej i bardziej zjednoczonej społeczności.

Równość szans

Wspieranie lokalnych przedszkoli pomaga w tworzeniu równych szans dla dzieci. Dla niektórych rodzin dostęp do wysokiej jakości przedszkoli może być trudny ze względów finansowych. Poprzez zapewnienie wsparcia finansowego lub innych form pomocy dla lokalnych przedszkoli, możemy pomóc w zapewnieniu równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci. W ten sposób możemy przeciwdziałać nierównościom społecznym i umożliwić wszystkim dzieciom równy start w życiu.

Kreowanie miejsc pracy

Wsparcie lokalnych przedszkoli przyczynia się również do tworzenia miejsc pracy w społeczności lokalnej. Przedszkola zatrudniają nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, tworząc miejsca pracy dla osób z lokalnej społeczności. Poprzez wspieranie przedszkoli pomagamy w utrzymaniu tych miejsc pracy i stymulujemy lokalną gospodarkę.

Inwestycja w przyszłość

Wspierając przedszkola, inwestujemy w przyszłość naszej społeczności. Dzieci, które korzystają z przedszkoli, stają się przyszłymi członkami społeczeństwa i mają ogromny wpływ na jego rozwój. Zapewnienie im solidnego startu w edukacji i rozwoju ma długoterminowe korzyści dla społeczności jako całości.

Wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego, takich jak przedszkola, ma szeroki zakres korzyści dla dzieci, społeczności lokalnej i przyszłości. Przedszkola odgrywają istotną rolę w rozwoju dzieci i tworzeniu społeczeństwa, które jest bardziej równościowe, zjednoczone i rozwinięte.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *